LED SATOVI

INDUSTRIJSKI SAT – V1 – prikaz vremena, datuma

INDUSTRIJSKI SATOVI
Prikaz vremena i datuma

INDUSTRIJSKI SAT Namjenjen upotrebi u industrijskim halama, prostorima za rad, vanjskim radnim površinama.
Visoko vidljiv u svim uslovima rada te dobra čitljivost sa većih udaljenosti cca do 25m od sata.

LED SATOVI

Povezani rad više satova

  • Integrisani sistem radio povezivanja obezbjeđuje da jedan od više instaliranih satova bude postavljen kao matični(glavni) sat za usklađivanje vremena.
  • Podešavanje sata kao i funkcija alarmnih vremena, vrsta alarmnih signala, textova za obavijesti se obavlja putem telefona ili PC računara udaljeno uz radio modem za povezivanje.
  • Udaljenost za međusobnu komunikaciju do 200m u zatvorenom i preko 500m na otvornom prostoru.

najbolja podrška vašem proizvodnom procesu