Industrijski satovi

INDUSTRIJSKI SATOVI
Prikaz vremena i datuma

INDUSTRIJSKI SAT Namjenjen upotrebi u industrijskim halama, prostorima za rad, vanjskim radnim površinama.
Visoko vidljiv u svim uslovima rada te dobra čitljivost sa većih udaljenosti cca do 25m od sata.

Signaliziranje dnevnih aktivnosti i rasporeda

 • 30 dnevnih aktivnosti programiranih za svaki od satova posebno
 • 10 alarmnih signala + 1 vatrodojavni signal
 • 10 textova obavijesti vezanih za alarmne signale
 • 10 textova o lokacijama za dojavu
 • sve izmjene obavlja korisnik sistema bežično

Rad više satova

 • Integrisani sistem radio povezivanja obezbjeđuje da jedan od više instaliranih satova bude postavljen kao matični(glavni) sat za usklađivanje vremena.
 • Podešavanje sata kao i funkcija alarmnih vremena, vrsta alarmnih signala, textova za obavijesti se obavlja putem telefona ili PC računara udaljeno uz radio modem za povezivanje.
 • Udaljenost za međusobnu komunikaciju do 200m u zatvorenom i preko 500m na otvornom prostoru.
 • Vatrodojavni sistem – u slučaju kada postoji opasnost izbijanja plamena na velikoj radnoj površini gdje klasični vatrodojavni senzori ne mogu detektovati male količine dima u sklopu svakog sata postoji ulaz za dojavni taster.
 • Taster po pritisku osobe koja je uočila iskrenje ili vatru na nekom području aktivira lokalnu sirenu na Satu te dojavljuje ostalim prisutnim satovima o nastalom stanju. Svi satovi u sistemu po dojavi aktiviraju svoje alarmne sirene te ispisuju text obavijesti o ugroženom pogonu.
 • Na ovaj način je ubrzana reakcija sistema za gašenje požara, smanjen rizik od širenja vatre, smanjen rizik na radnike pogona.