U mogućnosti smo da vam ponudimo industrijske elektronske sklopove po grupama:

1. PLC upravljanja, HMI upravljačke konzole i periferije
2. Frekventni regulatori
3. Servo regulatori i motori
4. Senzori za industrijsku primjenu
5. Industrijska napajanja 24V, 48V i ostalih napona
6. Termo regulatori
7. Industrijski PC i periferije