Delta Servo Motor and Drive set ECMA-F11830RS+ASD-B2-3023-B (bez kablova i konektora)

Compare

Opis

Delta ASD servo pogon ASD-B2-0421-B
Servo motor male inercije ECMA-C20604□S   ECMA-CM0604PS   ECMA-C20804□7
Prekid Bez kočnice Sa kočnicom
Kabl 3M 5M 3M 5M
Kabl za napajanje motora Kabel za napajanje motora ASDBCAPW0203 Kabel za napajanje motora ASDBCAPW0205 Kabel za napajanje motora ASDBCAPW0303 Kabel za napajanje motora ASDBCAPW0305
Kabl kodera Kabel za kodiranje ASDBCAEN0003 Kabel za kodiranje ASDBCAEN0005 Kabel za kodiranje ASDBCAEN0003 Kabel za kodiranje ASDBCAEN0005
Konektor za napajanje Konektor za napajanje ASDBCAPW0000 Konektor za napajanje ASDBCAPW0100
Konektor za napajanje Konektor kodera ASDBCAEN0000
ECMA serija C204 C206 C208 C209 C210
Delta servo motori niske inercije 01 02 04 04 07 07 10 10 20
Nazivna izlazna snaga (kW) 0.1 0.2 0.4 0.4 0,75 0,75 1.0 1.0 2.0
Nazivni moment (N-m) *1 0,32 0,64 1.27 1.27 2.39 2.38 3.18 3.18 6.37
Maksimalni obrtni moment (N-m) 0,96 1.92 3.82 3.82 7.16 7.14 8.78 9.54 19.11
Nazivna brzina (r/min) 3000
Maksimalna brzina (r/min) 5000 3000 5000
Nazivna struja (A) 0,90 1.55 2.60 2.60 5.10 3.66 4.25 7.30 12.05
Maksimalna struja (A) 2,70 4.65 7,80 7.74 15.3 11 12.37 21.9 36.15
Ocjena snage (kW/s) (bez kočnice) 27.7 22.4 57.6 22.1 48.4 29.6 38.6 38.1 90.6
Moment inercije rotora (× 10-4kg.m2) (bez kočnice)  0,037  0,177  0,277  0,68  1.13  1.93  2.62  2.65  4.45
Mehanička vremenska konstanta (ms) (bez kočnice) 0,75 0,80 0,53 0,73 0,62 1.72 1.20 0,74 0,61
Konstanta obrtnog momenta-KT(N-m/A) 0,36 0,41 0,49 0,49 0,47 0,65 0,75 0,43 0,53
Konstanta napona-KE(mV/(r/min)) 13.6 16.0 17.4 18.5 17.2 27,5 24.2 16.8 19.2
Otpor armature (Ohm) 9.30 2.79 1.55 0,93 0,42 1.34 0,897 0,20 0,13
Induktivnost armature (mH) 24.0 12.07 6.71 7.39 3.53 7.55 5.7 1.81 1.50
Električna vremenska konstanta(ms) 2.58 4.30 4.30 7,96 8.36 5.66 6.35 9.30 11.4
Klasa izolacije Klasa A (UL), klasa B (CE)
Izolacijski otpor >100MW, DC 500V
Jačina izolacije 1500V AC, 60 sekundi
Težina (kg) (bez kočnice) 0,5 1.2 1.6 2.1 3.0 2.9 3.8 4.3 6.2
Težina (kg) (sa kočnicom) 0.8 1.5 2.0 2.9 3.8 3.69 5.5 4.7 7.2
Maks. radijalno opterećenje osovine (N) 78.4 196 196 245 245 245 245 490 490
Maks. opterećenje potisnog vratila (N) 39.2 68 68 98 98 98 98 98 98
Ocjena snage (kW/s) (sa kočnicom) 25.6 21.3 53.8 22.1 48.4 29.3 37.9 30.4 82.0
Moment inercije rotora (× 10-4kg.m2) (sa kočnicom) 0.04 0,192 0,30 0,73 1.18 1.95 2.67 3.33 4.95
Mehanička vremenska konstanta (ms) (sa kočnicom) 0,81 0,85 0,57 0,78 0,65 1.74 1.22 0,93 0,66
Moment držanja kočnice [Nt-m (min)] *2 0.3 1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 2.5 8.0 8.0